home

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกใต้สะพาน

วันที่ : 02 พ.ค. 2561 15:45

logo
แผนมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ : 26 ก.ย. 2560 09:30

logo
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ : 26 ก.ย. 2560 09:00

logo
เชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกับ กิจกรรมรายการ "ทช.หมอทาง" และลุ้นรับของรางวัลมากมาย

วันที่ : 04 ก.ค. 2560 12:00

logo
สปอตรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2560”

วันที่ : 11 เม.ย. 2560 16:30

logo
ชุดคำพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 12:00

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสเมื่อปี ๒๕๔๖ “..ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป”

 

ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่น สร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรงความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย…”

“…ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง…”

กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

วันที่ : 27 พ.ย. 2558 14:00

logo
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่ : 16 ก.ย. 2558 17:15

logo
ทช.โปร่งใส : แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 12 ก.ย. 2558 15:15

คู่มือสำหรับประชาชน ๑๔ กระบวนงาน

วันที่ : 22 ก.ค. 2558 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home