Menu
home
>>
การรักษาอาการลองโควิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ขึ้นกับสาเหตุและอาการ ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก… กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

อื่นๆ

ชวนเด็กๆ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอม สำหรับเยาวชนอายุ 12-17 ปี ทีฉีดเข็ม 2 มาแล้ว นานกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อมาแล้ว นานกว่า 3 เดือน ลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านสถานศึกษา หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 12 – น้อยกว่า 18 ปี ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜

Scroll Up Skip to content